Wzory formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 i Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2007 r. Nr 109, poz. 747 ), art. 6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365 i Nr 179, poz. 1884 oraz z 2006 r.Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 ): określono wzory formularzy:

a) deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (załącznik Nr 1 do uchwały)

b) deklaracja na podatek rolny DR-1 (załącznik Nr 2 do uchwały)

c) deklaracja na podatek leśny DL-1 (załącznik Nr 3 do uchwały)

d) informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 (załącznik Nr 4 do uchwały)

e) informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 (załącznik Nr 5 do uchwały)

f) informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 (załącznik Nr 6 do uchwały)

Pliki do pobrania w formacie PDF.

Deklaracja na podatek od nieruchomości (88kB) word

Deklaracja na podatek rolny (161kB) word

Deklaracja na podatek leśny (59kB) word

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (79kB) word

Informacja w sprawie podatku rolnego (103kB) word

Informacja w sprawie podatku leśnego (54kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (20 listopada 2007)
Opublikował: Agnieszka Krauza (29 sierpnia 2008, 09:56:46)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (29 sierpnia 2008, 12:47:56)
Zmieniono: dodano pliki do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2090