Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych


W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N
o g ł a s z a
przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości:
  •   Głowińsk, dz. nr 265/1, 265/2, 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7 i 265/8 o łącznej powierzchni 1,69ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,1dt żyta.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
  •   prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego na terenie gminy Rypin.
Każdy z oferentów może zaproponować wysokość czynszu dzierżawnego w kwintalach odpowiedniej ilości żyta, która nie może wynosić mniej niż wysokość wywoławcza wraz z postąpieniem nie mniejszym niż 1 %.
Nie przewiduje się wpłaty wadium.
Po przetargu wartość czynszu dzierżawnego będzie przeliczana wg ceny za 1dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na każdy rok.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rypin znajdującej się w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 w pokoju nr 16 o godzinie 10:00.
Z oferentem, który wygrał przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres trzech lat.
Wójtowi Gminy Rypin przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Upoważnionym do kontaktów w sprawie przetargu jest Pan Mariusz Paprocki Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Gminy Rypin, pokój nr 1, telefon  54 280-97 01 w godzinach 8ºº - 15ºº.
                                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                              /-/ Janusz Tyburski

Rypin, dnia 21.10.2013r.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (22 października 2013)
Opublikował: Mariusz Paprocki (22 października 2013, 11:09:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1757