Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości


W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości:
  • Czyżewo, dz. 188/4 o powierzchni 0,1522ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1dt żyta.
  • Godziszewy, część dz. 185/5 o powierzchni 0,1914ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1dt żyta.
  • Borzymin, część dz. 86/2 o powierzchni 0,0019ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1dt żyta.
  • Rypałki Prywatne, część dz. 63/3 i 63/4 o łącznej powierzchni 0,2310ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2dt żyta.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
Każdy z oferentów może zaproponować wysokość czynszu dzierżawnego w kwintalach odpowiedniej ilości żyta, która nie może wynosić mniej niż wysokość wywoławcza wraz z postąpieniem nie mniejszym niż 1 %.
Nie przewiduje się wpłaty wadium.
Po przetargu wartość czynszu dzierżawnego będzie przeliczana wg ceny za 1dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na każdy rok.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rypin znajdującej się w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 w pokoju nr 16 o godzinie 10:00.
Z oferentami, którzy wygrają przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres trzech lat.
Wójtowi Gminy Rypin przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Upoważnionym do kontaktów w sprawie przetargu jest Pan Wiesław Skonieczny- inspektor ds. rolnictwa, pokój nr 4, telefon  54 280 97 04 lub Pan Mariusz Paprocki – kierownik referatu rolnictwa i rozwoju wsi, tel. 54 280 97 01 w godzinach pracy urzędu.
                                                                                                                                      Wójt
                                                                                                                 dr inż. Janusz Tyburski

Rypin, dnia 22.07.2016r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (22 lipca 2016)
Opublikował: Mariusz Paprocki (22 lipca 2016, 11:27:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808