Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o drugim przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin


W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N
o g ł a s z a
drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości:
  • Kowalki, część dz. nr 197/27 o powierzchni 2,10ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 4,5dt żyta,
  • Głowińsk, działki nr 265/1, 265/2 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/8 o łącznej powierzchni 1,96ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,1dt żyta.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.08.2016 r. i zakończył wynikiem pozytywnym jednak osoby które wygrały przetarg odmówiły podpisania umowy.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
  1. prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego na terenie gminy Rypin.
  2. wpłata wadium w kwocie:
  •  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) dla nieruchomości położonej w miejscowości Kowalki, stanowiącej część dz. nr 197/27 o powierzchni 2,10ha,
  • 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) dla nieruchomości położonej w miejscowości Głowińsk, stanowiącej działki nr 265/1, 265/2 265/3, 265/4, 265/5, 265/6, 265/7, 265/8 o łącznej powierzchni 1,96ha.
Wpłaty wadium należy dokonać na konto nr 49 2030 0045 1110 0000 0426 0530  BGŻ BNP PARIBAS S.A. o/Rypin, najpóźniej do dnia 15-09-2016 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na rachunek bankowy gminy.
W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium podlega zwrotowi po podpisaniu umowy dzierżawy. Na wniosek wygrywającego przetarg, wadium może zostać zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom po zakończeniu przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem.
Każdy z oferentów może zaproponować wysokość czynszu dzierżawnego w kwintalach odpowiedniej ilości żyta, która nie może wynosić mniej niż wysokość wywoławcza wraz z postąpieniem nie mniejszym niż 1 %.
 
Po przetargu wartość czynszu dzierżawnego będzie przeliczana wg ceny za 1dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na każdy rok.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rypin w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 w pokoju nr 16 o godzinie 10:00.
Z oferentem, który wygrał przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres trzech lat.
Wójtowi Gminy Rypin przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Upoważnionym do kontaktów w sprawie przetargu jest Pan Wiesław Skonieczny- inspektor ds. rolnictwa, pokój nr 4, telefon 54 280 97 04 lub Pan Mariusz Paprocki – kierownik referatu rolnictwa i rozwoju wsi, tel. 54 280 97 01 w godzinach pracy urzędu.
 
 
 
Rypin, dnia 30.08.2016r.

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (1 września 2016)
Opublikował: Mariusz Paprocki (1 września 2016, 15:15:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij