Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości


W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N
o g ł a s z a
przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości:
·        Dylewo, działka o powierzchni 0,1169ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,35dt żyta,
·        Sadłowo, część działki 90/6 o powierzchni 2,00ha. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,25dt żyta.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
1)   Posiadanie własnego gospodarstwa na terenie gminy Rypin.
2)   Każdy z oferentów może zaproponować wysokość czynszu dzierżawnego w kwintalach odpowiedniej ilości żyta, która nie może wynosić mniej niż wysokość wywoławcza wraz z postąpieniem nie mniejszym niż 1 %.
3)   Nie przewiduje się wpłaty wadium.
4)   Po przetargu wartość czynszu dzierżawnego będzie przeliczana wg ceny za 1dt żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na każdy rok.
5)   Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rypin znajdującej się w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4 w pokoju nr 16 o godzinie 10:00.
6)   Z oferentami, którzy wygrają przetarg zostanie podpisana umowa dzierżawy na okres trzech lat.
7)   Wójtowi Gminy Rypin przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8)   Upoważnionym do kontaktów w sprawie przetargu jest Pan Wiesław Skonieczny- inspektor ds. rolnictwa, pokój nr 4, telefon  54 280 97 04 lub Pan Mariusz Paprocki – Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tel. 54 280 97 01 w godzinach pracy urzędu.
 
                                                                                                   Wójt
 
                                                                                                                 dr inż. Janusz Tyburski
 

Rypin, dnia 22.09.2017r.
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (22 września 2017)
Opublikował: Mariusz Paprocki (22 września 2017, 13:28:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 985