Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2013 rok

Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr 13/S/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwiaetnia 2014 roku (105kB) pdf w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Rypin sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Uchwała Nr 6/Kr/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2014 roku (53kB) pdf w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rypin w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.


ZARZĄDZENIE NR 165/14 WÓJTA GMINY RYPIN z dnia 28 marca 2014 r. (96kB) pdf data ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.: 02.04.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/1037.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYPIN ZA 2013 ROK (2087kB) pdf

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RYPIN (664kB) pdf

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH (1035kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (28 marca 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (31 marca 2014, 12:38:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (3 lipca 2014, 14:44:44)
Zmieniono: dodanie plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2082