Prawo miejscowe rok 2010

do pobrania:

Uchwała Nr XXXII/241/10 Rady Gminy Rypin z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ogłoszona: 27.04.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/922.

Uchwała Nr XXXIII/245/10 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, ogłoszona: 13.05.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/1044.

Uchwała Nr XXXVII/255/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska, ogłoszona: 30.12.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/2985.

Uchwała Nr XXXVII/257/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin dla wybranego obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska (działki o nr ewidencyjnych 90,106 i 121/7), ogłoszona:  30.12.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/2986.

Uchwała Nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2011 r., ogłoszona: 13.12.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/2729.

Uchwała Nr XXXVIII/263/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 r., ogłoszona: 13.12.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/2730.

Uchwała Nr XXXVIII/264/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2011 r., ogłoszona: 13.12.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/2731.

Uchwała Nr XXXVIII/265/10 Rady Gminy Rypin z dnia 19 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2011 r., ogłoszona: 13.12.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/2732.

Uchwała Nr XXXIX/268/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku rolnego na 2011 rok, ogłoszona: 13.12.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/2733.

Uchwała Nr XXXIX/269/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie podatku leśnego na 2011 rok, ogłoszona: 13.12.2010 r. Rok/Poz. >>pobierz 2010/2734.

Uchwała Nr XXXIX/270/10 Rady Gminy Rypin z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, ogłoszona: 31.12.2010 r. Rok.Poz. >>pobierz 2010/2997.

Uchwała Nr III/4/10 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłoszona: 10.02.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/217.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (14 września 2012)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (14 września 2012, 14:40:34)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (18 września 2012, 10:02:37)
Zmieniono: dodanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1697