Prawo miejscowe rok 2011

do pobrania:

Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rypin na rok 2011, ogłoszona: 28.04.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/830.

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Rządowy, ogłoszona: 11.07.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/1295.

Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Rypin z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia trybu prac postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Rypin podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne Gminy niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, ogłoszona: 28.04.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/831.

Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Rypin z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, ogłoszona: 11.05.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/893.

Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg, ogłoszona: 22.06.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/1200.

Uchwała VI/36/11 Rady Gminy Rypin z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Rypin na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, ogłoszona:  22.06.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/1201.

Uchwała Nr X/50/11 Rady Gminy Rypin z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ogłoszona: 15.11.2011 r. >>pobierz 2011/2378.

Uchwała Nr XIII/56/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych, ogłoszona: 16.12.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/3133.

Uchwała Nr XIII/57/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, ogłoszona: 16.12.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/3134.

Uchwała Nr XIII/58/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011 r.  w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2012 rok, ogłoszona: 16.12.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/3135.

Uchwała Nr XIII/59/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku rolnego na 2012 rok, ogłoszona: 16.12.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/3136.

Uchwała Nr XIII/60/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie podatku leśnego na 2012 rok, ogłoszona: 16.12.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/3137.

Uchwała Nr XIII/61/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2012 rok, ogłoszona: 16.12.2011 r. Rok/Poz. >>pobierz 2011/3138.

Uchwała Nr XIV/67/11 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2012 rok, ogłoszona: 13.03.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/499

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (18 września 2012)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 września 2012, 10:03:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1690