Prawo miejscowe rok 2012

do pobrania:

Uchwała Nr XVI/83/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ogłoszona: 14.05.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/1100.

Uchwała Nr XIX/98/12 Rady Gminy Rypin z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rypin oraz sposobu jej rozliczania, ogłoszona: 04.07.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/1429.

Uchwała Nr XXI/105/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału sołectwa Marianki na sołectwo Marianki i sołectwo Podole oraz nadaniu statutu Sołectwu Podole, ogłoszona: 31.08.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/1739.

Uchwała Nr XXII/109/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012 r. w sprawie okręgów wyborczych, ogłoszona: 11.10.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/2140 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXXII/198/18 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/1620.

Uchwała Nr XXII/112/12 Rady Gminy Rypin z dnia 20 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Rypin, ogłoszona: 11.10.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/2141.

Uchwała Nr XXIII/115/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie obwodów głosowania, ogłoszona: 15.01.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/360 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXXIII/203/18 Rady Gminy Rypin z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/2480.

Uchwała Nr XXIII/118/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę nr X/50/11 Rady Gminy Rypin z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ogłoszona: 03.12.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/3077 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr VI/60/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2015/2046.

Uchwała Nr XXIII/120/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok, ogłoszona: 03.12.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/3078.

Uchwała Nr XXIII/121/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2013 r., ogłoszona: 03.12.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/3079.

Uchwała Nr XXIII/122/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2013 rok, ogłoszona: 03.12.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/3080.

Uchwała Nr XXIII/123/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie podatku rolnego na 2013 rok, ogłoszona: 03.12.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/3081.

Uchwała Nr XXIII/124/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie podatku leśnego na 2013 rok, ogłoszona: 03.12.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/3082.

Uchwała Nr XXIII/125/12 Rady Gminy Rypin z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2013 rok, ogłoszona: 03.12.2012 r. Rok/Poz. >>pobierz 2012/3083.

Uchwała Nr XXIV/130/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2013 rok, ogłoszona: 29.01.2013 r. Rok/Poz. >>pobierz 2013/601.

Uchwała Nr XXIV/137/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: 29.01.2013 r. Rok/Poz. >>pobierz 2013/602 - - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr III/24/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/376.

Uchwała Nr XXIV/138/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: 29.01.2013r. Rok/Poz. >>pobierz 2013/603.

Uchwała Nr XXIV/140/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rypin, których właścicielem jest Gmina Rypin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, ogłoszona: 29.01.2013r. Rok/Poz. >>pobierz 2013/604.

Uchwała Nr XXIV/141/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Cetki, ogłoszona: 15.01.2013 r. Rok/Poz. >> pobierz 2013/380.

Uchwała Nr XXIV/142/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego we wsi Rakowo, sołectwo Czyżewo, ogłoszona: 15.01.2013 r. Rok/Poz. >>pobierz 2013/381.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (18 września 2012)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 września 2012, 11:40:07)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 sierpnia 2019, 14:17:12)
Zmieniono: dodano utratę mocy uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1891