Prawo miejscowe rok 2014

do pobrania:

Uchwała Nr XXXIV/198/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, ogłoszona: 07.02.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/438.

Uchwała Nr XXXIV/199/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ogłoszona: 07.02.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/439.

Uchwała Nr XXXV/204/14 Rady Gminy Rypin z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, ogłoszona: 02.04.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/1011.

Uchwała Nr XXXVI/206/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ogłoszona: 13.05.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/1563.

Uchwała Nr XXXVI/207/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa, ogłoszona: 13.05.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/1564.

Uchwała Nr XL/223/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ogłoszona: 24.10.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/2917.

Uchwała Nr XL/224/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, pedagogom, logopedom oraz nauczycielom realizującym zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ogłoszona: 24.10.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/2918.

Uchwała Nr XLI/228/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, ogłoszona: 18.11.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/3321.

Uchwała Nr XLI/229/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok, ogłoszona: 18.11.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/3322.

Uchwała Nr XLI/230/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014 r.w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2015 rok, ogłoszona: 18.11.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/3323.

Uchwała Nr XLI/231/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie podatku rolnego na 2015 rok, ogłoszona: 18.11.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/3324.

Uchwała Nr XLI/232/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie podatku leśnego na 2015 rok, ogłoszona: 18.11.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/3325.

Uchwała Nr XLI/233/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2015 rok, ogłoszona: 21.11.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/3431.

Uchwała Nr XLI/234/14 Rady Gminy Rypin z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, ogłoszona: 18.11.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/3326.

Uchwała Nr II/5/14 Rady Gminy Rypin z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rypin dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, ogłoszona: 23.12.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/3849.

Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok, ogłoszona: 13.01.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/122.

Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Rypin z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: 28.01.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/231.


Zarządzenie Nr 165/14 (96kB) pdf Wójta Gminy Rypin z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, ogłoszone: 02.04.2014 r. Rok/Poz. >> pobierz 2014/1037.

metryczka


Wytworzył: Agnuieszka LIszewska (10 lutego 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (10 lutego 2014, 08:21:14)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (26 stycznia 2016, 08:39:29)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1798