Prawo miejscowe rok 2015

do pobrania:

Uchwała Nr IV/22/15 Rady Gminy Rypin z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok, ogłoszona: 26.02.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/556.

Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Rypin z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rypin, ogłoszona: 21.04.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/1374.

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Balin, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2022.

Uchwała Nr VI/36/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Borzymin, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2023.

Uchwała Nr VI/37/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Cetki, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2024.

Uchwała Nr VI/38/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Czyżewo, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2025.

Uchwała Nr VI/39/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dębiany, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2026.

Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Dylewo, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2027.

Uchwała Nr VI/41/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Głowińsk, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2028.

Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Godziszewy, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2029.

Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Jasin, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2030.

Uchwała Nr VI/44/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Kowalki, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2031.

Uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Linne, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2032.

Uchwała Nr VI/46/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Marianki, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2033.

Uchwała Nr VI/47/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowe Sadłowo, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2034.

Uchwała Nr VI/48/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja  2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Podole, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2035.

Uchwała Nr VI/49/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Puszcza Rządowa, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2036.

Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rusinowo, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2037.

Uchwała Nr VI/51/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Rypałki Prywatne, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2038.

Uchwała Nr VI/52/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sadłowo, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2039.

Uchwała Nr VI/53/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Sikory, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2040.

Uchwała Nr VI/54/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin Prywatny, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2041.

Uchwała Nr VI/55/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Starorypin Rządowy, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2042.

Uchwała Nr VI/56/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stawiska, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2043.

Uchwała Nr VI/57/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Stępowo, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2044.

Uchwała Nr VI/58/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Zakrocz, ogłoszona: 1.07.205 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/2045.

Uchwała Nr VI/60/15 Rady Gminy Rypin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ogłoszona: 1.07.2015 r.Rok/Poz. >> pobierz 2015/2046 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr IX/71/15 Rady Gminy Rypin z dnia 28 października 2015 r.  w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ogłoszona: 04.11.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/3308.

Uchwała Nr IX/71/15 Rady Gminy Rypin z dnia 28 października 2015 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, ogłoszona: 4.11.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/3308 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr VII/66/19 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, ogłoszona: 04.06.209 r. Rok/Poz. >> pobierz 2019/3152.


Uchwała Nr X/73/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych, ogłoszona: 30.11.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/3719.

Uchwała Nr X/74/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, ogłoszona: 30.11.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/3720.

Uchwała Nr X/75/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok, ogłoszona: 30.11.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/3721.

Uchwała Nr X/76/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie podatku rolnego na 2016 rok, ogłoszona: 30.11.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/3722.

Uchwała Nr X/78/15 Rady Gminy Rypin z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Starorypin Prywatny, ogłoszona: 30.11.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/3723.

Uchwała Nr XI/84/15 Rady Gminy Rypin z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok, ogłoszona: 25.01.2016 r. Rok/Poz. >> pobierz 2016/362.


Zarządzenie Nr 13/15 (94kB) pdf Wójta Gminy Rypin z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, ogłoszone: 21.04.2015 r. Rok/Poz. >> pobierz 2015/1379.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (27 lutego 2015)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (27 lutego 2015, 08:41:22)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 sierpnia 2019, 14:41:27)
Zmieniono: dodanie utraty mocy uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1289