Prawo miejscowe rok 2016

Uchwała Nr XX/132/16 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/210.

Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Rypin z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/4940 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/702

Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/4274.

Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku rolnego na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/4273.

Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobiezrz 2016/4272.

Uchwała Nr XV/112/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/2770.

Uchwała Nr XV/111/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/2765.

Uchwała Nr XV110/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/2764.

Uchwała Nr XV109/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/2763.

Uchwała Nr XV/108/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2018 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/2762.

Uchwała Nr XV/107/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin, ogłoszona: 29.07. 2016 r. Rok/Poz. >> pobierz 2016/2769.

Uchwała Nr XII/94/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, ogłoszona: 23.03.2016 r. Rok/Poz. >> pobierz 2016/990 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXXV/213/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania, ogłoszona: 29.06.2018 r.  >> pobierz 2018/3380.

Uchwała Nr XII/91/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ogłoszona: 23.03.2016 r. Rok/Poz. >> pobierz 2016/989.

Uchwała Nr XII/90/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania, ogłoszona: 23.03.2016 r. Rok/Poz. >> pobierz 2016/988 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXII/145/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/1306.

Uchwała Nr XII/91/16 Rady Gminy Rypin  z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych i klasy pierwszej gimnazjum, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/989.

Uchwała Nr XII/94/16 Rady Gminy Rypin z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/990 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXXV/213/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r., ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/3380.

Uchwała Nr XV/107/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/2769.

Uchwała Nr XV/108/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/2762.

Uchwała Nr XV/109/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/2763.

Uchwała Nr XV/111/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/2765.

Uchwała Nr XV/112/16 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ogłoszona: Rok?poz. >> pobierz 2016/2770.

Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/4272.

Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie podatku rolnego na 2017 rok, ogłoszona: >> pobierz 2016/4273.

Uchwała Nr XVIII/124/16 Rady Gminy Rypin z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/4274.

Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Rypin z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2016/4940 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r., ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/702.

Uchwała Nr XX/132/16 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/210.

metryczka


Wytworzył: a (27 lipca 2016)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (27 lipca 2016, 14:24:03)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 sierpnia 2019, 12:50:27)
Zmieniono: zmiana linku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1431