Prawo miejscowe rok 2017

Uchwała Nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021, ogłoszona: 14.02.2017 r. Rok/Poz. >> pobierz 2017/702.

Uchwała Nr XXII/141/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ogłoszona: 31.03.2017 r. Rok/Poz. >> pobierz 2017/1303.

Uchwała Nr XXII/143/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/1304.

Uchwała Nr XXII/144/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Rypin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/1305.

Uchwała Nr XXII/145/17 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/1306 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXXI/192/18 Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rypin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/1063.

Uchwała Nr XXIII/153/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/2063.

Uchwała Nr XXIV/158/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/2493.

Uchwała Nr XXIV/160/17 Rady Gminy Rypin z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Borzymin nad Jeziorem Czarownica, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/2494.

Uchwała Nr XXV/161/17 Rady Gminy Rypin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/2622.

Uchwała Nr XXV/163/17 Rady Gminy Rypin z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/138/17 Rady Gminy Rypin z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rypin na lata 2017-2021, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/2621.

Uchwała Nr XXVII/166/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/3694.

Uchwała Nr XXVII/168/17 Rady Gminy Rypin z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/3715.

Uchwała Nr XXIX/177/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/4931.

Uchwała Nr XXIX/178/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie podatku rolnego na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/4932.

Uchwała Nr XXIX/179/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/4933.

Uchwała Nr XXIX/180/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/4934.

Uchwała Nr XXIX/185/17 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2017/4935.

Uchwała Nr XXIX/187/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2017 rok, ogłoszona: >> pobierz 2018/176.

Uchwała Nr XXX/189/17 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/175.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (13 sierpnia 2018)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (13 sierpnia 2018, 14:00:05)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 sierpnia 2019, 12:57:55)
Zmieniono: dodanie linku wewnątrz BIP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1277