Prawo miejscowe rok 2018

Uchwała Nr XXXI/192/18 Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rypin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/1063.

Uchwała Nr XXXI/193/18 Rady Gminy Rypin z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradcy zawodowego, ogłoszona, Rok/Poz. >> pobierz 2018/1064.

Uchwała Nr XXXII/198/18 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/1620.

Uchwała Nr XXXII/200/18 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/1619.

Uchwała Nr XXXIII/203/18 Rady Gminy Rypin z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/2480.

Uchwała Nr XXXIV/2010/18 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/3436.

Uchwała Nr XXXV/213/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rypin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania, ogłoszona Rok/Poz. >> pobierz 2018/3380.

Uchwała Nr XXXV/214/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/3381.

Uchwała Nr XXXV/216/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć terapeuty pedagogicznego, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/3382.

Uchwała Nr XXXV/217/18 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/3383.

Uchwała Nr XXXVI/220/18 Rady Gminy Rypin z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/3445.

Uchwała Nr XXXVII/222/18 Rady Gminy Rypin z dnia 20 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/4211.

Uchwała Nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Rypin z dnia 24 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2018/4875.

Uchwała Nr III/22/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/374.

Uchwała Nr III/23/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/375.

Uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ogłoszona: Rok/Poz. 2019/376.

Uchwała Nr III/25/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2018 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/377.

Uchwała Nr III/27/18 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2019 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2019/378.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (31 lipca 2019)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (31 lipca 2019, 11:58:11)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 sierpnia 2019, 13:11:41)
Zmieniono: dodanie linku wewnątrz BIP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 813