Prawo miejscowe rok 2020

Uchwała Nr XV/120/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2020 rok, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/875.

Uchwała Nr XV/121/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/876.

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/887.

Uchwała Nr XV/122/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/881 - - utrata mocy na podstawie Uchwały XVIII/143/20 Rady Gminy Rypin z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/3844.

Uchwała Nr XV/126/20 Rady Gminy Rypin z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Rypin w roku szkolnym 2019/2020, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/878.

Uchwała Nr XVI/131/20 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/2901.

Uchwała Nr XVI/132/20 Rady Gminy Rypin z dnia 29 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/2902.

Uchwała Nr XVIII/143/20 Rady Gminy Rypin z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony środowiska, ogłoszona: Rok/Poz. >> pobierz 2020/3844.

Uchwała nr XIX/148/20 Rady Gminy Rypin z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rypin na rok szkolny 2020/2021, ogłoszona: Rok/Poz. 2020/4600.

Uchwała nr XIX/149/20 Rady Gminy Rypin z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. 2020/4601 - Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 92/2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 listopada 2020 r. o nieważności uchwały Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr 92/2020.


metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (13 marca 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (13 marca 2020, 12:23:35)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (11 maja 2021, 13:44:54)
Zmieniono: dodanie plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 732