Prawo miejscowe rok 2021

Uchwała Nr XXIII/180/21 Rady Gminy Rypin z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/805.

Uchwała Nr XXV/183/21 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2021 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/1536.

Uchwała nr XXV/187/21 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Rypin w 2021 roku, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/1537.

Uchwała Nr XXVI/190/21 Rady Gminy Rypin z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/2824.

Uchwała Nr XXVI/196/21 Rady Gminy Rypin z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/2747.

Uchwała Nr XXVIII/201/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/4849.

Uchwała Nr XXVIII/204/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2021 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Rypin za pomocą innego instrumentu płatniczego, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/4892.

Uchwała Nr XXIX/206/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/6225.

Uchwała Nr XXIX/207/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/6226.

Uchwała Nr XXIX/208/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/6227.

Uchwała Nr XXIX/214/21 Rady Gminy Rypin z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2021 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2021/6229.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (11 maja 2021)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (11 maja 2021, 13:56:11)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (1 marca 2022, 12:09:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 360