Prawo miejscowe rok 2022

Uchwała Nr XXX/217/21 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/27.

Uchwała Nr XXX/219/21 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2021 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/29.

Uchwała Nr XXXI/221/21 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/30.

Uchwała Nr XXXI/228/22 Rady Gminy Rypin z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/745.

Uchwała Nr XXXII/231/22 Rady Gminy Rypin z dnia 16 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/1361.

Uchwała Nr XXXII/232/22 Rady Gminy Rypin z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/1362 - utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXXIII/238/22 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/2228.

Uchwała Nr XXXIII/236/22 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/2227.

Uchwała Nr XXXIII/238/22 Rady Gminy Rypin z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rypin, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/2228.

Uchwała Nr XXXIV/241/22 Rady Gminy Rypin z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie zasad używania herbu, sztandaru, flagi i pieczęci, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/2923.

Uchwała Nr XXXV/243/22 Rady Gminy Rypin z dnia 14 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/3250.

Uchwała Nr XXXVII/249/22 Rady Gminy Rypin z dnia 25 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/4327.

Uchwała Nr XXXVII/253/22 Rady Gminy Rypin z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rypin na rok szkolny 2022/2023, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/4286.

Uchwała Nr XXXVIII/259/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/5240.

Uchwała Nr XXXVIII/261/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 września 2022 rok zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/5241.

Uchwała Nr XXXIX/266/22 Rady Gminy Rypin z dnia 27 października 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/5561.

Uchwała Nr XL/268/22 Rady Gminy Rypin z dnia 8 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2022 rok, ogłoszona: Rok/Poz. 2022/5898.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Liszewska (3 marca 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 marca 2022, 11:43:15)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (21 listopada 2022, 12:08:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 239