Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach


ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
GMINA RYPIN
ul. Lipnowska 4
87-500 Rypin
NIP: 8921449035
REGON: 910866749
tel./fax (054) 280 97 00
godziny urzędowania: pn. – pt.  w godz. 7:30 do 15:30
 
2. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Adam Łapkiewicz, stanowisko: Inspektor ds. Promocji w Urzędzie Gminy Rypin, tel. 54 280 97 13, fax. 54 280 21 37, e-mail: promocja@rypin.pl
 
3. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro.
 
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach”, w tym dowóz i montaż poszczególnych urządzeń

L.p.Nazwa zadaniaIlość
1.Stoły drewniane 200 x 100 cm, blat oklejony ABS, 4 nogi z cargą 10 x 2 cm.12 szt.
2.Krzesła drewniane wyściełane o wymiarach: szer. 44 cm, wys. 94 cm, dł. 52 cm, tapicerka tkanina, stelaż drewno, kolor rustik albo zbliżony.72 szt.
3.Meble kuchenne 3 szafki stojące wys. 85 cm, gł. 60 cm, 3 szafki wiszące wys. 70 cm, gł. 30 cm. z drzwiczkami oraz szafa wys. 210 cm, gł. 60 cm, z półkami skręcanymi śrubami o łącznej szer. 320 cm.komplet
4.Kuchnia gazowa ze stali nierdzewnej, czteropalnikowa, z piekarnikiem elektrycznym o mocy 2,1 KW z zapalarką gazu, z butlą gazową 11 litrową i reduktorem.1 szt.
5.Kuchenka mikrofalowa z grillem o pojemności 20 l. ze stali nierdzewnej o mocy 800 WAT.1 szt.
6.Robot kuchenny wielofunkcyjny o mocy 600 WAT, w wyposażeniu malakser, co najmniej 4 tarki, oraz trzepak do ubijania.1 szt.
7.Zmywarka z funkcją wyparzania moc 3,6 KW ze stali nierdzewnej z podstawą oraz uzdatniaczem wody z wkładem żywicznym. Pełen osprzęt łącznie z płynami do zmywania.1 szt.
8.Lodówka klasa A++, poj. 300 litrów, z zamrażalnikiem.1 szt.
9.Patelnia elektryczna poj. 37 litrów, moc 5,4 KW.1 szt.
10.Frytkownica podwójna elektr, ze stali nierdzewnej, poj. 2 x 4 litry, moc 2 x 2 KW.1 szt.
11.Odkurzacz moc 1500 WAT, z filtrem HEPPA oraz elektronicznie regulowaną siłą ssania.1 szt.
12.Okap kuchenny szer. 60 cm, z blachy lakierowanej moc wentylatora 100 WAT, wydajność 320 m3/h.1 szt.
13.Komplet sztućców (nóż, widelec, łyżka, łyżeczka).60 szt.
14.Komplet talerzy (talerz płaski, głęboki i deserowy).60 szt.
15.Krzesło kuchenne metalowe, siedzisko tapicerowane, szer. ok. 40 cm, gł. ok.45 cm.4 szt.
16.Regał wtykowy ocynkowany wys. 200 cm, szer. półki 100 cm, gł. 50cm. z 5 półkami wykonanymi z płyty wiórowej.1 szt.
17.Zestaw akcesoriów kominkowych (pogrzebacz, szufelka, zmiotka, szczypce).1 szt.
             

Przykładowe krzesło kuchenne (6kB) plik          Przykładowe krzesło drewniane (10kB) plik

5. Oferty częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
6. Termin wykonania zamówienia: do 30 kwietnia 2014 roku.
 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali one przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 
8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć, następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena oferty brutto.
 
10. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 17 w nieprzekraczalnym terminie do 21 lutego 2014 roku do godziny 10:00.
 
11. Sposób przygotowania oferty:
Oferta musi być złożona w formie pisemnej, napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie usługi – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębianach”. Nie otwierać przed 21 lutego 2014 roku, godz. 10:15.”
 
12. Termin związania z ofertą: 30dni.
 
 
                                                                                                                                   Wójt                               
                                                                                                                                                                                                                                              /-/ dr inż. Janusz Tyburski        

Zapytanie ofertowe pobierz (32kB) word

Załączniki:
Formularz ofertowy pobierz (68kB) word
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu pobierz (15kB) word
Projekt umowy pobierz (173kB) pdf     Informacja o wyborze oferty pobierz (132kB) pdf


Informacja o wyborze kolejnej oferty pobierz (119kB) pdf
 

Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (12 lutego 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (12 lutego 2014, 09:06:38)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (6 marca 2014, 08:06:58)
Zmieniono: dodano informację o wyborze kolejnej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1690

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij