Informacje: zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych, Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych


Zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 
Zgodnie z art. 182 ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego powołuje Wójt. Kandydatami do obwodowych komisji wyborczych mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców gminy Rypin.
Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.
Lista zarejestrowanych komitetów wyborczych oraz lista kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego dostępna jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej w zakładce wizualizacja wyborów.
 
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na druku, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, lub upoważniona przez niego osoba. Kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji.
Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, pokój nr 19 w terminie do dnia 2 maja 2014 roku do godz. 15:30.
 

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.
 
Zasady zgłaszania  kandydatów  na członków obwodowych komisji wyborczych określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345) treść uchwały do pobrania (233kB) pdf

 
Pełnomocnik ds. wyborów     
 
Jan Kwiatkowski            

Druk zgłoszenia kandydatów na czlonków obwodowych komisji wyborczych (100kB) word
Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (178kB) pdf - format PDF.
Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej Regulamin pracy Obwodowych Komisji Wyborczych (203kB) pdf

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych (444kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jan Kwiatkowski Pełnomocnik ds. wyborów (17 kwietnia 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (17 kwietnia 2014, 13:22:02)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (17 kwietnia 2014, 13:36:02)
Zmieniono: zmiana opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1394