Rejestracja komitetów wyborczych i zgłaszanie kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. pobierz (187kB) pdf

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pobierz (56kB) word

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pobierz (511kB) zip

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pobierz (458kB) zip

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców  zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. pobierz (716kB) zip

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku dot. przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych pobierz (196kB) pdf  

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku dot. liczby mieszkańców pobierz (206kB) pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego we Włocławku w spr. zgłaszania kandydatów do TKW pobierz (202kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rypin (14 sierpnia 2018)
Opublikował: Mariusz Paprocki (17 sierpnia 2018, 09:34:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 679