Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:


1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych;

3) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa;

4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta lub upoważnionego przez niego pracownika urzędu gminy w godzinach pracy urzędu, w tym telefonicznie, lub w drukowanych materiałach informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.


Informacje o wyborach, w tym dotyczące osób niepełnosprawnych,  udzielane są przez sekretarza gminy Mariusza Paprockiego, w pokoju Nr 19 Urzędu Gminy Rypin adres: ul. Lipnowska 4, 87 - 500 Rypin w godzinach pracy urzędu 7.30 - 15.30, telefonicznie nr tel.
54 280 97 19, fax 54 280 21 37 bądź drogą elektroniczną: sekretariat@rypin.pl.
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (177kB) pdf     

Strona PKW - Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Uchwała PKW w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania... (146kB) pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (78kB) word

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (PDF) (295kB) pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (16kB) word

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (PDF) (363kB) pdf

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (14kB) word

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - strona PKW

metryczka


Wytworzył: PKW (17 lutego 2020)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 marca 2020, 11:59:56)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (6 marca 2020, 10:02:36)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 447