BUDŻET GMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych budżet gminy jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Jest rocznym planem :
1/ dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy,
2/ przychodów i wydatków :
a) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych,
b) funduszy celowych gminy.
3/ Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy.
   

    Uchwała budżetowa może określać oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, projekty oraz zadania wynikające z kontraktów.

    Dochody budżetów gminy określa odrębna ustawa. Natomiast wydatki są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt.
 
    W budżecie gminy mogą być tworzone rezerwy celowe na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu i rezerwa ogólna, która nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.

    Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji wójta gminy.

 

metryczka


Wytworzył: Zofia Milarska (8 sierpnia 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (8 sierpnia 2003, 10:06:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2217