ZMIANY BUDŻETU

W toku wykonywania budżetu wójt może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, polegających na :
1/zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
2/przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
3/zmianach w planie dochodów gminy, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw.

Organ stanowiący może upoważnić wójta do :
1/ dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2/ przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy.

metryczka


Wytworzył: Zofia Milarska (8 sierpnia 2003)
Opublikował: Julita Lewandowska (8 sierpnia 2003, 10:14:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1890