zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rypin od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.7.2020
wartość: powyżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 10 listopada 2020  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty {p13)

Informacja z sesji otwarcia ofert pobierz (232kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz (3444kB) pdf
SIWZ pobierz (511kB) pdf
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (141kB) word
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy pobierz (321kB) pdf
Załącznik nr 2 - JEDZ pobierz (209kB) word
Załącznik nr 2 - JEDZ pobierz (439kB) pdf
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług pobierz (36kB) word
Załącznik nr 4 -  Wykaz narzędzi, wyposażenia pobierz (40kB) word
Załącznik nr 5 - Projekt umowy pobierz (225kB) pdf
Załącznik nr 6 - Oświadczenie dot. gr. kap. pobierz (39kB) word
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dot. braku podst. wykl. pobierz (28kB) word

Identyfikator postępowania pobierz (57kB) pdf
Klucz publiczny dostępny na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=94216f0e-f72b-4f34-a09f-29cd81b50753 pobierz (1kB) plik

metryczka


Opublikował: Katarzyna Pankowska (9 października 2020, 12:41:22)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Pankowska (25 listopada 2020, 17:20:22)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 197