Dostępne katalogi :

          Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na poszczególne lata :

 • 2003 r.
 • 2004 r.
 • 2005 r.
 • 2006 r.
 • 2007 r.
 • 2008 r.
 • 2009 r.

  Programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

 • 2010 r.
 • 2011 r.
 • 2012 r.
 • 2013 r.
 • 2014 r.
 • 2015 r.
 • 2016 r.
 • 2017 r.
 • 2019 r.
 • 2020 r.
 • 2021 r.
 • 2022 r.
 • 2022 r. - Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2469), uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 r. gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminne programy przeciwdziałania narkomanii, zachowują moc do dnia uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca 2022 r.

metryczka


Wytworzył: Julita Kwiatkowska (30 sierpnia 2006)
Opublikował: Julita Kwiatkowska (30 sierpnia 2006, 13:59:25)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (6 kwietnia 2022, 12:10:39)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5270