WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Skład osobowy obwodowych komisji wyborczych

Plik do pobrania w formacie PDF: [...]

Informacja Wójta Gminy Rypin

Informacja do pobrania w formacie PDF [...]

Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Na podstawie art. 139 w związku z art. 164 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późn. zm.) w związku z podjętą uchwałą Nr [...]

Obwieszczenie Starosty Rypińskiego

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.  - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o [...]

metryczka