Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów
Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych
Komunikaty Komisarza Wyborczego we Włocławku
Okręgi wyborcze i obwody głosowania - uchwały rady gminy
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Starosty Rypińskiego, Wójta Gminy Rypin - granice okręgu wyborczego
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
Tryb zgłaszania kandydatów do składów komisji wyborczych (uchwała PKW i druki zgłoszeń)
Serwis Informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej
Oświadczenia lustracyjne kandydatów na radnych i wójtów
Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania miejskich, gminnych komisji wyborczych
Gminna Komisja Wyborcza w Rypinie | Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin z dnia 16 października 2014 r. o obwodach głosowania
Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie z dnia 17 października 2014 r. o zasadach losowania numerów list dla kandydatów n ardnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie z dnia 17 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego we Włocławku z dnia 18 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Informacje dla Obwodowych Komisji Wyborczych
Wizualizacja wyborów samorządowych
Wyniki wyborów

Informacje

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach  

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

6) warunkach oraz formach głosowania.

Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.

Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Informacje o przeprowadzanych wyborach samorządowych w tym dotyczące osób niepełnosprawnych, będą udzielane w pokoju Nr 27 Urzędu Gminy Rypin adres: ul. Lipnowska 4, 87 - 500 Rypin w godzinach pracy urzędu 7:30 - 15:30 lub telefonicznie nr tel. 54 280 21  37, fax 54 280 21 37 bądź drogą elektroniczną: or@rypin.pl.


Informacja Panstwowej Komisji Wyborczej o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych (124kB) pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (214kB) pdf

Prawo do głosowania przez pełnomocnika

Prawo do głosowania korespondencyjnego
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. dotyczące głosowania korespondencyjnego

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecia Braille'aa

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin z dnia 16 października 2014 r. numerach i granicach obwodów głosowania (133kB) pdf

Wykaz komitetów wyborczych (104kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PKW (16 października 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (16 października 2014, 09:46:00)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (16 października 2014, 10:44:18)
Zmieniono: zmiana opisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2586