Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

Informacja o pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów

Informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Rypin, powołane do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku rozpoczną swoją pracę o godz. 6:00. WÓJT /-/ [...]

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu ustalenia tych składów [...]

Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych

Tablice ogłoszeń w sołectwach:Balin, Borzymin, Cetki, Czyżewo, Dębiany, Dylewo, Głowińsk, Godziszewy, Jasin, Kowalki, Linne, Marianki, Podole, Puszcza Rządowa, Rusinowo, Rypałki Prywatne, Sadłowo, Nowe Sadłowo, Sikory, Starorypin [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 17 września 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Rypinie [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 10 września 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Informacja Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 6 września 2018 r.

o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania, w celu ustalenia tych składów [...]

Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018 r. [...]

Rejestracja komitetów wyborczych i zgłaszanie kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania [...]

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. [...]

Rekrutacja Urzędników Wyborczych

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbę urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku określa Informacja Dyrektora Delegatury [...]

metryczka