2006 r.

2006 r.

Protokół nr 3

P R O T O K Ó Ł  Nr III/06 z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 22 grudnia 2006 r.             III  sesja  Rady  Gminy  Rypin  odbyła  się  w  [...]

Protokół nr 2

P R O T O K Ó Ł  Nr II/06 z sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 6 grudnia 2006 r.             II  sesja  Rady  Gminy  Rypin  odbyła  się  w  [...]

Protokół nr 1

P R O T O K Ó Ł   Nr I/06z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 27 listopada 2006 r. I sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 27 listopada 2006 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 11:00 do [...]

metryczka