2008 r.

2008 r.

Protokół nr 21

Protokół nr 21 [...]

Protokół nr 20

Protokół nr XX - [...]

Protokół nr 19

  P R O T O K Ó Ł Nr XIX/08 z sesji objazdowej Rady Gminy Rypinodbytej w dniu 29 września 2008 r.   XIX sesja objazdowa Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 29 września o godz. 9:00 i trwała do godz. 12:30 .Sesji przewodniczyła [...]

Protokół nr 16

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/08 z sesji Rady Gminy Rypin odbytej w dniu 15 kwietnia 2008r. XVI sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 15 kwietnia 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 11:00 do [...]

Protokół nr 14

P R O T O K Ó Ł Nr XIV/08 z sesji Rady Gminy Rypin odbytej w dniu 20 oraz 21 lutego 2008r. XIV sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 20 lutego 2008 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała [...]

Protokół nr 15

P R O T O K Ó Ł Nr XV/08 z sesji Rady Gminy Rypin odbytej w dniu 14 marca 2008r. XV sesja Rady Gminy Rypin odbyła się w dniu 14 marca 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin i trwała od godz. 12:30 do godz. [...]

metryczka