Skarbnik

Skarbnik

Dane kontaktowe

Agnieszka Kiełpińska tel./fax (0-54) 280 21 37            (0-54) 280 97 00            (0-54) 280 97 [...]

Zadania

Do zadań skarbnika należy: 1)pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu gminy, którego obowiązki i odpowiedzialność określa art. 35 ustawy z dnia 26 listopada 1098 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 z późn. [...]

metryczka