Sekretarz

Sekretarz

Dane kontaktowe

Mariusz Paprocki tel./fax (0-54) 280 21 37            (0-54) 280 97 00     e-mail: sekretarz@rypin.pl [...]

Zadania

Do zadań sekretarza należy zapewnienie funkcjonowania urzędu, a w szczególności: 1) opracowywanie projektów zmian regulaminu i projektów podziału referatów na stanowiska pracy, 2) opracowywanie projektów zakresów czynności dla [...]

metryczka