2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

1. Gospodarka wodno - ściekowa:

- II etap budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach: Dylewo, Sikory, Kowalki, Balin, Głowińsk, Rusinowo,

- budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sadłowo- Linne - Starorypin,

- budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych,

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,

2. Transport i łączność; Drogi publiczne gminne:

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Balin - Balin,

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Dębiany - Borowo,

- modernizacja drogi gminnej Rusinowo - Strzygi,

- modernizacja drogi gminnej Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki,

- modernizacja drogi gminnej Godziszewy - Kwiatkowo - Jasin,

- modernizacja drogi gminnej Borzymin - Nadróż,

- modernizacja drogi gminnej Stępowo - Stępowo.

3. Oświata i wychowanie;Gimnazjum; Szkoły Podstawowe:

- utwardzenie placu przy gimnazjum,

- budowa drogi dojazdowej do Gimnazjum w Kowalkach,

- wyposażenie stołówki przy gimnazjum,

-  budowa sali gminastycznej w Starorypinie,

- wymiana okien, docieplenie budynku szkoły w Stępowie,

- zakup komputerów.

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- renowacja parku i pałacu w Sadłowie,

- świetlice wiejskie,

- zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy.

5. Administracja publiczna:

- zakup kserokopiarki i wyposażenia.

6. Kultura fizyczna i sport:

- budowa hali sportowej; wspólna inwestycja ze Starostwem Powiatowym.

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Czajkowska (9 lipca 2008)
Opublikował: Agnieszka Krauza (10 lipca 2008, 10:40:17)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (11 lipca 2008, 11:47:32)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4479