2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

1. Rolnictwo i łowiectwo:

- rozbudowa sieci wodociągowej,
- budowa studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Starorypin Prywatny,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Miejska,
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompowaniami w miejscowości Marianki,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sikory i Kowalki-ETAP I.

 2. Transport i łączność:

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Linne - Jasin 2010-2011,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2214C Rypin - Pręczki od km 0+000 do km 3+000 (Starostwo Powiatowe w Rypinie),
- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Cetki - Cetki,
- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Rypałki - Stawiska,
- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi gminnnej Iwany-Starorypin o dł. 1.800 mb,
- zakup spycharki DT-75.

3. Gospodarka mieszkaniowa:

- wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w miejscowości Sikory,
- wykup nieruchomości w miejscowości Borzymin,
- wykup nieruchomości pod przepompownie ścieków w miejscowości Marianki,
- wykup nieruchomości w miejscowości Głowińsk

4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.:

- zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie,
- zakup samochodu bojowego dla OSP w Sadłowie,
- zakup traktora CTH163T-kosiarka.

5. Oświata i wychowanie:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starorypinie - dobudowa klatki schodowej,
- budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stępowie.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,
- zakup samochodu dostawczego.

7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Balin,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Cetki,
- wyposażenie świetlic w Sadłowie, Stępowie, Godziszewach, Dębianach.

8. Kultura fizyczna:

- budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie 2009-2011 (Miasto Rypin).metryczka


Wytworzył: Małgorzata Czajkowska (30 grudnia 2011)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 stycznia 2012, 12:56:24)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (21 sierpnia 2012, 14:04:54)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4296