2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

1. Gospodarka wodno - ściekowa:

- budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych.

2. Transport i łączność; Drogi publiczne gminne:

- budowa obwodnicy Rypina ( wspólna inwestycja  z Miastem Rypin ),

- przebudowa modernizacja drogi gminnej Dębiany - Borowo,

- przebudowa modernizacja drogi gminnej Balin - Balin,

- modernizacja drogi gminnej Stępowo - Kwiatkowo - Jasin - Godziszewy,

- modernizacja drogi gminnej Borzymin - Nadróż,

- modernizacja drogi gminnej Sadłowo - Zasadki,

- modernizacja drogi gminnej Puszcza Rządowa,

- przebudowa - modernizacja drogi Linne - Rypałki - Stawiska,

- budowa drogi dojazdowej do gimnazjum w Kowalkach,

- modernizacja drogi gminnej Cetki - Cetki.

3. Oświata i wychowanie: 

- budowa sali gimnastycznej w Starorypinie,

- zakup ciągnika z przyczepą na wyposażenie kotłowni w SP Starorypin,

- wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Starorypinie,

- wyposażenie stołówki przy gimnazjum.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- rozbudowa i modernizacja gospod. wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji Rypin - gminy Rypin,

- budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Sadłowo - Linne - Starorypin,

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,

- uworzenie parku przemysłowego ( technologicznego) łącznie z miastem Rypinem.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- świetlice wiejskie,

- renowacja parku i pałacu w Sadłowie.

6. Kultura fizyczna i sport:

- budowa hali sportowej w Rypinie,

- zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i szkół.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Czajkowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Agnieszka Krauza (11 lipca 2008, 12:05:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4584