2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

1. Rolnictwo i łowiectwo:

- budowa indywidualnych przyłączy wodociągowych.

2. Transport i łączność:

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Borzymin - Nadróż 2008 - 2009,

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Godziszewy-Kwiatkowo-Stępowo 2009-2011,

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Zakrocz - Dębiany 2009,

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Linne - Iwany - Rypałki 2008 - 2009,

- przebudowa - modernizacja drogi gminnej Jasin - Kwiatkowo 2009.

3. Oświata i wychowanie:

- budowa sali gimnastycznej w Starorypinie 2007 - 2009.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,

- modernizacja gospodarki wodno - ściekowej na obszarze aglomeracji gminy Rypin:
  obszar Kowalki - Głowińsk, obszar Marianki - Rusinowo 2009 - 2011.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- remont świetlic 2009 - 2010,

- renowacja parku i pałacu w Sadłowie.

6. Kultura fizyczna i sport: 

- budowa hali sportowej i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej
  w Rypinie 2009 - 2011,

- zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i szkół 2006-2010.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Czajkowska (3 lipca 2009)
Opublikował: Agnieszka Krauza (3 lipca 2009, 10:49:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5212