2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

1. Rolnictwo i łowiectwo:

- budowa studni głębinowej na ujęciu wody w miejscowości Starorypin Prywatny,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Sadłowo wraz z oczyszczalnią ścieków,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Miejska,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sikory i Kowalki-ETAP I,
- budowa zbiorczej przepompowni ścieków w miejscowości Rusinowo,
- modernizacja zbiornika wody uzdatnionej SUW Borzymin.

 2. Transport i łączność:

- przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę - modernizację drogi gminnej Cetki - Czyżewo,
- budowa drogi gminnej Rypałki - Stawiska,
- przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę - modernizację drogi gminnej Puszcza Rządowa - Szczerby,
- przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę - modernizację drogi gminnej w miejscowości Kowalki,
- przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę - modernizację drogi gminnej w miejscowości Starorypin Prywatny,
- zakup koparki linowej.

3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.:

- zakup podnośnika hydraulicznego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie.

4. Oświata i wychowanie:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starorypinie - dobudowa klatki schodowej.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- wyposażenie świetlicy w miejscowości Dębiany.

6. Kultura fizyczna i sport:

- modernizacja budynku magazynowego na pomieszczenia socjalno - techniczne dla obsługi boiska trawiastego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
- modernizacja pomieszczeń pałacu w miejscowości Sadłowo (Izba pamięci.)

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (28 grudnia 2012)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (9 stycznia 2013, 10:16:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (14 stycznia 2013, 11:20:31)
Zmieniono: dodanie zapisu o przygotowaniu dokumentacji projektowej przy przebudowie i modernizacji dróg gminnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3988