2010 r.

Uchwała Nr VII/40/11
RADY GMINY RYPIN
z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2010 rok

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857)

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr VII/40/11 (27kB) word

Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2010 rok (45kB) word

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chludzińska (16 czerwca 2011)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (16 sierpnia 2011, 11:49:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1798