2012 r.

UCHWAŁA NR XXVI/157/13
RADY GMINY RYPIN
z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2012 r. poz.1356 ) uchwala się, co następuje:

Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXVI/157/13 wraz z uzasadnieniem (161kB) pdf

Załącznik do uchwały - Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok (116kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chludzińska (4 kwietnia 2013)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (4 kwietnia 2013, 10:27:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2234