2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/210/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 maja 2014 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 oraz z 2013 r. poz. 1563) uchwala się, co następuje:

Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXVII/210/14 wraz z uzasadnieniem (164kB) pdf

Załącznik do uchwały - Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Rypin (28 maja 2014)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (30 maja 2014, 11:07:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249