2011 r.

UCHWAŁA Nr XVII/91/12
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 kwietnia 2012 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793,Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144 poz.1175; z 2010 r. Nr 47 poz. 278,Nr 127 poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690) uchwala się, co następuje:

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr XVII/91/12 (105kB) pdf

Załącznik do uchwały - sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok (115kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Chludzińska (25 kwietnia 2012)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (27 kwietnia 2012, 09:34:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1555