NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/89/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/89/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6c ust. 2 i ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/89/19 (98kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (343kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019, poz. 6199 z dnia 2019-11-25

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Śmiechewicz
Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 listopada 2019, 14:09:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 555