Przetargi - zbycie,dzierżawa,najem mienia komunalnego

Przetargi - zbycie,dzierżawa,najem mienia komunalnego

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w 2023 r.

OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Rypin informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 344 z póź. zm.) został sporządzony wykaz nieruchomości, [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rypin Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 i poz. 815) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Rypin wywieszony został [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2021r.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Rypin informuje, że zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2021r.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Rypin informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) został sporządzony wykaz nieruchomości, [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin - wywieszenie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rypin    Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65 z póź. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Rypin [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości

W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin, o trzecim przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości Głowińsk

W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a trzeci przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o drugim przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin

W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a drugi przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości: Kowalki, część dz. [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości

W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości: Czyżewo, dz. 188/4 o [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym ograniczonym

W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości:  Kowalki, część dz. [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Rypin     Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r. poz. 1774 z póź. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy Rypin wywieszony [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 [...]

Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rypin, przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Rypin Informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rypin, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 w [...]

Informacja o wykazie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rypin, przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Rypin Informuje, że został sporządzony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rypin, przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rypin ul. Lipnowska 4 w [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rypin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rypin   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rypin w miejscowości Ławy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rypin   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym

W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w [...]

Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Rypin informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) został sporządzony wykaz nieruchomości, [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości rolnych

W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości:   Głowińsk, dz. nr [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości

W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin położonych w miejscowości:   Kowalki, część dz. [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rypin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Rypin   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Rypin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Rypin   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rypin   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym na dzierżawę

W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a przetarg ustny na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Rypin położonej w miejscowości Dylewo dz. 37/2 o powierzchni 0,5ha. [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę

Rypin, dnia 26.09.2012r.     W Ó J T  G M I N Y   R Y P I N o g ł a s z a   przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Rypin [...]

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Puszcza Miejska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości   Wójt Gminy Rypin działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr [...]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Głowińsk...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu na sprzedaż nieruchomości   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Głowińsk

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu na sprzedaż nieruchomości   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Dylewo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu na sprzedaż nieruchomości   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr [...]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Czyżewo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYPIN o przetargu na sprzedaż nieruchomości   Działając na podstawie art. 37, 38, i 40 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr [...]

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2012 r. stanowiących własność Gminy Rypin. [...]

Ogłoszenie o przetargu drugim nieograniczonym

protokół z przetargu ustnego WÓJT  GMINY  RYPIN ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż następującej nieruchomości:   Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Puszcza Miejska oznaczona [...]

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości

protokół z przetargu - Dylewo dz. 37/2 WÓJT  GMINY  RYPIN ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż następujących nieruchomości:   1.    Nieruchomość niezabudowana położona w [...]

metryczka