Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 378) starsze karty »
numer wpisu:

2023/B/11

data: 20 lutego 2024
zakres przedmiotowy: Decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW” przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 85/23 w miejscowości Starorypin Prywatny – gm. Rypin
nazwa
podmiotu:
Electric-Project, Radosław Malinowski
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2024/A/2

data: 23 stycznia 2024
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewid. 49/3, 49/6, 49/7, 49/8 w miejscowości Puszcza Miejska, gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
UNITE PV 9 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2024/A/1

data: 4 stycznia 2024
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Stępowo X” przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 272 i 273 w miejscowości Stępowo – gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
NASZE MAZURY Justyna Marczak, Marcin Sadowski S.C.
miejsce przechowywania: Referat Rozlnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/6

data: 20 listopada 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji p.n. „Przebudowa instalacji odgazowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne” przewidzianej do realizacji na działki o numerze ewidencyjnym 92 w miejscowości Puszcza Miejska – gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/A/12

data: 26 października 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW oraz magazynu energii o łącznej mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Rypin 2" przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 2 i 33 w miejscowości Linne – gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
Earth Connect Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/A/10

data: 25 października 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: „Budowa obwodnicy miasta Rypina”.
dane
wnioskodawcy:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/7.1

data: 24 października 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Nowe Sadłowo IV” przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 171/1, 172/1, 172/3, 173 oraz 174/2 w miejscowości Nowe Sadłowo – gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
NASZE MAZURY Justyna Marczak, Marcin Sadowski S.C.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/A/11

data: 23 października 2023
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW” przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 85/23 w miejscowości Starorypin Prywatny – gm. Rypin.
dane
wnioskodawcy:
Electric-Project, Radosław Malinowski
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/5

data: 12 września 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 82/9, 85/5, 85/10 w obrębie Stawiska, gmina Rypin” przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 82/9, 85/5 i 85/10 w miejscowości Stawiska – gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
KPE FARMS 3 Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

numer wpisu:

2023/B/RRW.6233.1.2023

data: 21 lipca 2023
zakres przedmiotowy: Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
nazwa
podmiotu:
BIE-ROL Wojciech Bielecki
miejsce przechowywania: Referat Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 378) starsze karty »