Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 691) starsze aktualności »Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.09.2023

Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656 – etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

20.09.2023

o terminie i porządku obrad LIII sesji Rady Gminy RypinInformacja z otwarcia wniosków

19.09.2023

InformacjaObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

12.09.2023

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachInformacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku

11.09.2023

o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzjęObwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku

11.09.2023

o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzjęOgłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

08.09.2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024Ogłoszenie

01.09.2023

nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

31.08.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

30.08.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

24.08.2023

o wydaniu postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOgłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

16.08.2023

o terminie i porządku obrad LII sesji Rady Gminy RypinOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

14.08.2023

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

14.08.2023

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

14.08.2023

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

14.08.2023

o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

11.08.2023

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV na dz. 194/2, 161, 155/5, 155/11, 155/10, 155/9, 155/7, 155/6 obręb 0011 Kowalki, gm. RypinAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 691) starsze aktualności »