Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 721) starsze aktualności »



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.12.2023

Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Godziszewach



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.12.2023

Budowa linii kablowej 0,4 kV



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.12.2023

o wydaniu postanowienie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

04.12.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy



Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

24.11.2023

o terminie i porządku obrad LV sesji Rady Gminy Rypin



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

24.11.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk

23.11.2023

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

23.11.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.11.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

20.11.2023

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Miejska do osiedla domów jednorodzinnych



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

20.11.2023

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatkowo



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

20.11.2023

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kowalki



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

20.11.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

16.11.2023

Budowa zastawki ze stopniem i przepławką - Kamionka



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

16.11.2023

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dylewo



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.11.2023

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.11.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.11.2023

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

07.11.2023

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pana Włodzimierza Palickiego wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego



Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

03.11.2023

o umorzeniu postępowania



Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 721) starsze aktualności »