Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 794) starsze aktualności »Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

20.05.2024

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachOgłoszenie Przewodniczącego Rady Gminy Rypin

14.05.2024

o terminie i porządku obrad II sesji Rady Gminy RypinObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

14.05.2024

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoOBWIESZCZENIE

14.05.2024

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

10.05.2024

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Spółka z o.o. reprezentowanej przez Pana Mariusza Gosz wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Osiek

10.05.2024

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

08.05.2024

o przesłaniu do zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

08.05.2024

o wszczęciu postępowania administracyjnegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

06.05.2024

Remont wraz z przebudową stadionu sportowego klubu GROT w miejscowości KowalkiOgłoszenie Pełnomocnika ds. wyborów

30.04.2024

o terminie i porządku obrad I sesji Rady Gminy RypinObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

30.04.2024

o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

29.04.2024

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

24.04.2024

Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w miejscowości RusinowoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

23.04.2024

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza MiejskaObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

23.04.2024

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

23.04.2024

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.04.2024

podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoObwieszczenie

18.04.2024

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowejObwieszczenie

17.04.2024

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu narealizację inwestycji drogowejObwieszczenie Wójta Gminy Rypin

11.04.2024

Budowa drogi dla pieszych w miejscowości SikoryAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 794) starsze aktualności »