Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13.10.2019 r.

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 13.10.2019 r.

Informacja o godzinach pracy komisji i godzinach otwarcia lokali wyborczych

Obwodowe Komisje Wyborcze na terenie gminy Rypin w dniu 13 października 2019 roku rozpoczynają pracę o godz. 6.00. Lokale wyborcze otwarte będą w godz. od 7.00 do 21.00.  WÓJT             [...]

Informacja o szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się w dniu 11 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin. Obecność obowiązkowa.Sekretarz Gminy/-/ Mariusz Paprocki [...]

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy zwrócić się  do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, [...]

Wykaz bezpłatnych miejsc na wywieszanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie gminy Rypin.Tablice informacyjne w sołectwach:1. Balin2. Borzymin3. Cetki4. Czyżewo5. [...]

Informacje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania; 2) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się [...]

metryczka