Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 październik 2023 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 15 październik 2023 r.

Gminny przewóz pasażerski do lokali wyborczych.

INFORMACJA Informuję, że w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 1277 z późn. zm.), na terenie gminy wójt organizuje bezpłatny gminny przewóz [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego we Włocławku II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 29 września 2023 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4. [...]

Transport do lokalu wyborczego

Wójt Gminy Rypin informuje, że w celu zapewnienia udziału w głosowaniu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o [...]

Obwodowe Komisje Wyborcze

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w godzinach pracy Urzędu Gminy Rypin przyjmują: Sekretarz Gminy Rypin p. Mariusz Paprocki, pokój nr 19, tel. 54 280 97 19 oraz insp. urzędu gminy p. [...]

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnością

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 60 lat, ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:1) terminie wyborów oraz [...]

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku

Strona internetowa Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku - Dyrektor Delegatury:  Jacek Kraszewski Siedziba Delegatury: ul. Brzeska 6, 87-800 Włocławek Numer telefonu: 54 444 74 83Godziny [...]

Państwowa Komisja Wyborcza

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej - [...]

metryczka