Kierownik GOPS w Rypinie, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach

Kierownik GOPS w Rypinie, Kierownicy jednostek organizacyjnych, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalkach

Oświadczenia majątkowe za 2022 rok

Zastępca skarbnika gminy: - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym [...]

Dostępne katalogi

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za poszczególne lata : W oświadczeniach majątkowych dokonano wyłączeń informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz miejscu [...]

metryczka