NULL string(0) ""

Uchwała nr XII/92/19RADY GMINY RYPINz dnia 20 listopada 2019w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/92/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 6r ust. 3 i ust. 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XII/92/19 (116kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (342kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2019, poz. 6202 z dnia 2019-11-20

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Śmiechewicz
Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 listopada 2019, 14:17:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 584