NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/103/19RADY GMINY RYPINz dnia 11 grudnia 2019w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 6k ust. 4a, 4b oraz 4c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/103/19
RADY GMINY RYPIN
z dnia 11 grudnia 2019


w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 6k ust. 4a, 4b oraz 4c ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIII/103/19 (102kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (177kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2019, poz. 7232 z dnia 2019-12-16

metryczka


Odpowiada za treść: Kinga Śmiechewicz
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 grudnia 2019, 13:21:46)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (18 grudnia 2019, 13:38:52)
Zmieniono: dodano uzasadnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 813